Systémová integrace Talend

Informační systémy jsou nedílnou součástí dnešních organizací. K jejich plnému využívání je však nezbytné propojení všech komponent jednotlivých systémů a zužitkovat vzniklé synergie k plnění cílů na všech úrovních organizace.

Vhodným způsobem, jak takových synergií dosáhnout, je právě systémová integrace. Orchitech Solutions jako systémový integrátor je pak garantem realizace všech aktivit a procesů, které povedou k implementaci a integraci často různorodých informačních systémů a aplikací v jeden 100% fungující celek.

Naše služby systémové integrace

Orchitech Solutions se v nabídce služeb z oblasti systémové integrace zaměřuje jednak na analytické a konzultační činnosti, ale také na vlastní realizaci integrace v prostředí organizace.

Analýzy a konzultace

 • Analýza stavu, koncepce, architektury informačních systémů a technologií
 • Analýza a optimalizace procesů
 • Performance testing

Realizace systémové integrace

 • Realizace koncepce a architektury IS/IT
 • Návrh systémů (od infrastruktury až po finální systémy a jejich propojení s okolím)
 • Propojování dílčích informačních systémů (za využití open-source platformy Talend)

Talend

Komplexní platforma pro systémovou integraci

Integrace systémů, aplikací a dat by nebyla možná bez komplexní platformy, která tvoří její softwarové zázemí. Produkty společnosti Talend jsou takovou platformou a Orchitech Solutions s nimi má ty nejlepší zkušenosti, zejména v oblasti Business Intelligence a propojením s platformou JasperSoft.

Open-source, který si podmanil trh

Pod značkou Talend je distribuována sada open-source produktů, které se zaměřují na veškeré oblasti systémové integrace. Projektovým týmům tak poskytují podporu jednotné platformy během celého životního cyklu systémové integrace (nezávisle na velikosti organizace, nebo jejím zaměření).

O kvalitě Talendu jistě svědčí to, že poradenská společnost Gartner ho ve své zprávě "Magic Quadrant for Data Integration Tools" umístila mezi vizionáře v odvětví. Talend má ale i silné postavení na trhu, kde ho využívají přední firmy napříč obory (eBay, Deutsche Post a další).

Talend Open Studio

Orchitech Solutions ve svých projektech využívá především nástroj Talend Open Studio, který je zaměřený na tyto oblasti:

 • Migrace dat
 • Synchronizace dat
 • ETL procesy
 • Kvalita dat v CRM
 • Kvalita dat v datovém skladu (DWH)
 • Data Governance
 • Master Data Management

Integrátoři Orchitech Solutions mají s tímto produktem bohaté zkušenosti, a proto kromě služeb systémové integrace nabízí i poradenství a školení pro platformu Talend.