Projekty

Online Ordering 2.0

Aplikace Online Ordering 2.0, vytvořená pro našeho zákazníka GTS ALIVE, kompletně nahradila původní aplikaci Online Ordering z roku 2007. Aplikace slouží k pohodlnému vyřízení ISIC karty skrze webové rozhraní a uživatele provádí celým objednávacím procesem krok za krokem. Online Ordering 2.0 je multitenantní, tzn. jednu jeho instalaci může používat více nezávislých organizací, aniž by se navzájem ovlivňovaly. V tomto případě jde vedle GTS ALIVE o zahraniční organizace ISIC. Stejná aplikace se tak využije například v Indonézii, Španělsku, Irsku, Pákistánu, Rumunsku nebo Indii. Aplikace podporuje funkci drag and drop", má responsivní design a umožňuje intuitivní vyhledávání škol. 

Studentfone

Nový virtuální operátor Studentfone míří nabídkou svých služeb především na studenty, a tak byl očekáván velký počet různorodých objednávek v krátkém časovém horizontu. Orchitech Solutions vytvořil přehledný online objednávkový wizard a automatizovaný systém zpracování objednávek nových SIM karet.

Verification Manager

Vyvinuli jsme nový bezpečnostní systém Verification Manager, který slouží k ověřování studentských identifikačních karet ISIC. Verifikace ISIC karty je nově chápána jako spravovaný proces s unikátním klíčem, přičemž tento proces může být asynchronní. Uživatel může být v průběhu verifikace v budoucnu vyzván například k zadání PINu, pokud to jeho karta bude vyžadovat. U nových držitelů také může dojít k přesměrování na tzv. aktivaci karty, která umožní získávání online výhod. Po takovém "odskoku" je původní proces verifikace dokončen, což velmi zvyšuje komfort držitelů. Náš koncept má velkou výhodu ve své připravenosti na budoucí identifikační a autentizační nadstavby jako např. CVC kódy nebo již zmíněný PIN. Také řeší situace, kdy z nějakých důvodů nejsou v centrální databázi k dispozici údaje o držiteli, které jsou podmínkou uplatnění online výhody.

e-Profil

Orchitech Solutions vyvinul elektronický systém e-Profil pro zadávání veřejných zakázek, vytvořený na míru pro společnost e-Profil, s.r.o. Nástroj e-Profil kompletně podporuje jak zadavatele při procesu zadávacího řízení, tak i uchazeče při vytvoření a podání nabídky. Tento nástroj navíc umožňuje automaticky generovat všechny zákonem požadované dokumenty spojené s veřejným zadáváním. Systém e-Profil navíc získal certifikaci v oblasti elektronických nástrojů dle vyhlášky č. 9/2011Sb a vydané aktualizace metodického pokynu MMR. Tato certifikace potvrzuje, že námi vytvořené řešení e-Profil, splňuje všechny legislativní požadavky spojené se zadáváním veřejných zakázek.

 • Zákazník: e-Profil, s.r.o.
 • Rok realizace: 2012 - 2013
 • Technologie: Spring MVC, J2EE, Postgres, automatické generování dokumentů

Identity and Access Management pro významnou telco společnost

Orchitech Solutions se podílel na vývoji systému pro oblast identity a access managementu, kde byl koncovým zákazníkem významná telco společnost na Slovensku. V rámci tohoto projektu jsme implementovali identity portál jako nadstavbu produktu Atos DirX Identity manager. Pomocí identity portálu mohou pracovníci této společnosti žádat o přístupy do systémů, které používá.

 • Zákazník / Koncový zákazník: ATOS / významná telco společnost na Slovensku
 • Rok realizace: 2013
 • Technologie: J2EE, DirX Identity
 • Rozsah nasazení: přibližně 1500 interních uživatelů a desítky aplikací

Advanced Search

Advanced Search je rozšiřujícím projektem pro našeho zákazníka ISIC Global Office. Systém Benefit Manager 2, který jsme pro ISIC Global Office v minulosti vytvořili, umožňujue správu velkého množství benefitů – více jak 40 000 slev na přibližně 60 000 prodejních místech. Zvýšit relevanci výsledků při vyhledávání slev ze strany uživatelů se tedy stalo pro našeho klienta prioritou. Pro klienta jsme implementovali řešení vycházející z technologií Lucene, které umožňuje téměř okamžité nalezení výsledků hledání, fulltextové vyhledávání, pre-processing, řazení výsledků hledání dle relevance a mnoho dalších funcionalit.

Rating and Commenting

Projekt Rating and Commenting byl dalším rozšířením pro náš systém správy výhod a slev Benefit Manager 2. Cílem tohoto projektu bylo umožnit držitelům ISIC karet hodnotit slevy a výhody nabízené na webu isic.org. Zpětná vazba ohledně spokojenosti s nabízenými benefity je nyní pro našeho klienta výraznou konkurenční výhodou a držitelům karet umožňuje vyjádřit svoji spokojenost nebo nespokojenost s konkrétním benefitem.

ALIVE CDM s napojením na newsletterový systém OEMPRO

Společnost GTS ALIVE byla v situaci, kdy z důvodu rozšíření nabídky webových služeb došlo k prudkému nárůstu počtu klientů a systém správy dat o zákaznících přestal být dostačující. Přehled o klientech byl roztříštěný, práce s daty byla nesystematická, neexistovaly automatické skartační procesy klientských dat, newsletterový systém byl pomalý a neefektivní a chyběla jednotná evidence souhlasů se zpracováním osobních údajů, nutných pro správu osobních dat. Ke všem osobním údajům je nyní evidován i souhlas s jejich zpracováním, kterým je například i samotné uchování záznamu. Byl implementován proces automatické skartace dat. Tento proces anonymizuje nebo přímo maže veškerá osobní data, ke kterým se již nevztahuje platný souhlas se zpracováním. Díky propracované evidenci souhlasů a bezpečnému procesu skartace splňuje ALIVE platforma povinnosti uložené zákonem o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb.

 • Zákazník: GTS ALIVE s.r.o. – licencovaná autorita karet ISIC pro ČR
 • Rok realizace: 2012
 • Technologie: ETL, Oempro, Spring Batch

Případová studie: Centralizace dat zákazníků s napojením na newsletterový systém OEMPRO

Funkční prototyp archivace digitálních dat pro HP

Hewlett-Packard, jedna z nejvýznamnějších světových IT společností, si vybrala Orchitech Solutions pro dodání funkčního prototypu archivace digitálních dat na platformách Archivematica a ICA-AtoM. Obě klíčová open-source řešení jsou součástí portfolia společnosti Orchitech, a proto nebyl problém je přizpůsobit cílovému prostředí a lokálním legislativním požadavkům. Dodaný prototyp se pak stal součástí nabídky HP do tendru na „Národní digitální archiv", ve kterém Orchitech Solutions figuroval v roli subdodavatele.

ISIC Global Office - Business Intelligence

Společnost ISIC Global Office se rozhodla vytěžit maximum z dat, která se nacházejí v jejích informačních systémech (CRM, Benefit Manager a další). K plnému využití těchto dat však bylo nezbytné jejich propojení a uživatelsky přívětivé zobrazení. Orchitech Solutions tedy implementoval svému klientovi speciální systém (tzv. Business Intelligence), který se stal ideální informační podporou pro jeho budoucí strategická rozhodování.

 • Zákazník: ISIC Global Office
 • Rok realizace: 2011 – 2012
 • Technologie: Jaspersoft BI Suite
 • Rozsah nasazení: desítky uživatelů ISIC Global Office, kteří spravují data více než 150 organizací po celém světě (desítky miliónů průkazů ISIC, sta tisíce benefitů)

Web Services 2.0

Projekt Web Services 2.0 pro našeho zákazníka ISIC Global Office byl jedním z rozšíření pro systém správy studentských výhod Benefit Manager 2. Původním řešením správy benefitů byl legacy systém webových služeb SOAP, který jsme nahradili moderní architekturou rozhraní REST.

National Cardholder Database

National Cardholder Database je nadnárodní internetový portál a systém,  který implementuje nejdůležitější obchodní, výrobní a distribuční procesy průkazů společnosti GTS ALIVE. Jen v České Republice NCDB používá přibližně stovky vzdělávacích institucí a systém spravuje statisíce průkazů ISIC, ITIC, IYTC a ALIVE. Nová aplikace využívá nejmodernější trendy a nahradila technologicky zastaralý systém z roku 2006.

 • Zákazník: GTS ALIVE s.r.o. – licencovaná autorita karet ISIC pro ČR
 • Rok realizace: 2008 – 2013
 • Technologie: Java EE / Spring Framework, XML-RPC, SOAP, Postgres
 • Rozsah nasazení: více jak desítka zemí, stovky organizací, tisíce uživatelů, miliony držitelů karet

Tisková zpráva: Orchitech inovoval systém vydávání a správy průkazů ISIC

ISIC Global Office CRM

Vedení vydavatelů identifikačních karet hledalo vhodný způsob, který by dokázal konsolidovat a zpracovat velké množství regionálních marketingových a obchodních dat a informací.  Vhodným řešením se ukázalo nasazení CRM systému Vtiger, který byl doplněný na zakázku vyvinutými moduly. IAS tak disponuje efektivním nástrojem marketingovým nástrojem s přehlednými reporty a integrací s dalšími aplikacemi.

 • Zákazník: ISIC Global Office
 • Rok realizace: 2011
 • Technologie: PHP, Vtiger CRM
 • Rozsah nasazení: desítky uživatelů pro správu dat ze 150 organizací

Identity and Access Management - O2 Czech Republic, O2 Slovakia

Orchitech Solutions  se podílel na vývoji systému pro oblast identity a access managementu, který si získal speciální cenu v kategorii „Integrated Identity & Access Management" na European Identity Conference 2011.

 • Zákazník / koncový zákazník: Atos IT Solutions and Services, s.r.o. / O2 Czech Republic
 • Rok realizace: 2008 - 2010, od r. 2011 probíhá rozvoj
 • Technologie: Atos DirX Identity Manager, JEE, AngularJS
 • Rozsah nasazení: cca 18 000 uživatelských identit, integruje více než 400 aplikací

Tisková zpráva: Orchitech se podílel na vítězném projektu

ISIC Global Office – Order Manager

Projekt Order Manager je významnou inovací pro regionální vydavatele mezinárodních karet ISIC. Nový B2B portál jim totiž umožňuje přímý, efektivní nákup karet, tiskáren a dalších komodit nezbytných pro vydávání karet. Hlavním přínosem projektu je tedy jednoduší, rychlejší a jasně definovaný objednávkový proces od ISIC Global Office, navíc s minimálním komunikačním úsilím.

 • Zákazník: ISIC Global Office
 • Rok realizace: 2011 – 2012
 • Technologie: PHP / Zend Framework, REST, Postgres, Dojo
 • Rozsah nasazení: desítky uživatelů pro správu dat ze 150 organizací

ISIC Global Office – Co-brand Manager – fáze 1

Vydavatelé mezinárodních karet ISIC spolupracují s mnoha partnery po celém světě. Ti na své vlastní karty (univerzitní, platební apod.) umisťují logo ISIC a poskytují tak mnoho výhod s tímto logem spojených. Co-brand Manager pro ISIC Global Office ve své první fázi sjednocuje informace a o jednotlivých partnerech a jejich kartách, ale také přináší mnoho nástrojů pro práci nad těmito daty. Navazující druhá faze pak propojí tato data s webovými portály, extranetem, nebo aplikacemi ISIC.

 • Zákazník: ISIC Global Office
 • Rok realizace: 2011 – 2012
 • Technologie: Java EE / Spring Framework, PHP / Zend Framework, REST, Postgres
 • Rozsah nasazení: celosvětově, partneři 150 regionálních organizací

ISIC Extranet - komunitní portál pro ISIC

Klient chtěl vytvořit prostor pro propojení všech nástrojů potřebných pro každodenní práci regionálních členů ISIC Association. Důraz byl proto kladen především na snadnou integraci s již existujícími aplikacemi a rozšiřitelnost o další nástroje.  Řešení však v sobě zahrnovalo i platformu pro sdílení informací, ale a také komunikační nástroj jak pro jednotlivé členy ISIC komunity, tak pro partnerské organizace.

 • Zákazník: International Association Services (nyní ISIC Global Office)
 • Rok realizace: 2011
 • Technologie: J2EE, Liferay CE, Postgres, vlastní CMS
 • Rozsah nasazení: desítky organizací, stovky uživatelů

Případová studie: Extranet - Portál pro uživatele ISIC komunity

Central Cardholder Database

Orchitech Solutions dodal svému nizozemskému klientovi technologicky náročný projekt centrálního uložiště dat vydaných mezinárodních karet ISIC. Nedílnou součástí datového uložiště pak byla integrace s B2B aplikací pro vydávání ISIC karet (CardMaster.net) a také s verifikačními službami třetích stran (NUS a CJP karty).

 • Zákazník: International Association Services (nyní ISIC Global Office)
 • Rok realizace: 2010-2011
 • Technologie: Java EE / Spring Framework, PHP / Zend Framework, REST, SOAP, Postgres,
 • Rozsah nasazení: celosvětově, spravuje kolem 10 milionů karet

Benefit Manager 2 + isic.org

Orchitech Solutions implementoval systém pro správu studentských výhod a také mezinárodní portál isic.org. Součástí řešení byl především komplexní model implementující mimo jiné i správu celosvětové geotopologie.

 • Zákazník: International Association Services (nyní ISIC Global Office)
 • Rok realizace: 2010-2013
 • Technologie: Java EE / Spring Framework, PHP / Zend Framework, REST, SOAP, Bing Maps, Postgres (původně MSSQL), vlastní CMS
 • Rozsah nasazení: celý svět, přes sto organizací, tisíce přístupů denně

Online Issuing a Online Ordering

Orchitech Solutions dodal svému klientovi, vydavateli mezinárodních karet ISIC, aplikaci pro online objednávání a vydávání jeho identifikačních karet. Aplikace podporuje tisk karet přímo z prohlížeče pomocí vlastního Java appletu a je integrovaná s mezinárodním platebním portálem Docdata payments.

 • Zákazník: International Association Services (nyní ISIC Global Office)
 • Rok realizace: 2010-2011
 • Technologie: Java EE / Spring Framework (vlastní Java applet), PHP / Zend Framework, REST, Postgres,
 • Rozsah nasazení: celosvětově

Facebook app pro ISIC

Orchitech Solutions upravil aplikaci pro online ordering mezinárodních karet ISIC a vyvinul na jejím základě facebookovou aplikaci pro objednávku karet v prostředí této sociální sítě. 

 • Zákazník: International Association Services (nyní ISIC Global Office)
 • Rok realizace: 2011
 • Technologie: PHP / Zend Framework, Postgres,
 • Rozsah nasazení: celosvětově

Amerex Praha – webová prezentace

Orchitech Solutions vytvořil webovou prezentaci pro společnost Amerex Praha, která je součástí mezinárodnímu sdružení firem Amerex International Group.

 • Zákazník: Trilabit s.r.o. / Amerex Praha spol. s r.o.
 • Rok realizace: 2011
 • Technologie: PHP, vlastní CMS
 • Rozsah nasazení: ČR

Card Issuing

Orchitech Solutions doplnil systém společnosti GTS ALIVE o aplikaci pro vlastní vydávání karet ISIC. Aplikace je plně integrovaná s NCDB (National Cardholder Database) a obsahuje řadu funkcionalit jako například kontroly validit karet apod.

 • Zákazník: GTS ALIVE s.r.o. – licencovaná autorita karet ISIC pro ČR
 • Rok realizace: 2010
 • Technologie: PHP / Zend Framework, Postgres
 • Rozsah nasazení: celosvětově (Argentina, Česká Republika, Irsko, Indie, Nový Zéland, Pákistán, Rumunsko, Singapur)

ISIC Check - kontrola a řízení validity karet ISIC

Dalším z portfolia projektů Orchitech Solutions pro společnost GTS ALIVE je aplikace ISIC Check. Ta provádí jak online, tak offline verifikaci a kontrolu validity karet. Aplikace musí být z tohoto důvodu integrovaná s NCDB (National Cardholder Database), ve které pak kontroluje licence karet. Aplikace je používaná jak vydavateli karet ISIC, tak poskytovateli slev a dalšími partnery. Jejím hlavním účelem je mít kontrolu nad neplatnými kartami.

 • Zákazník: GTS ALIVE s.r.o. – licencovaná autorita karet ISIC pro ČR
 • Rok realizace: 2010
 • Technologie: PHP / Zend Framework, Postgres
 • Rozsah nasazení: celosvětově (Argentina, Česká Republika, Irsko, Indie, Nový Zéland, Pákistán, Rumunsko, Singapur)

Online Ordering – objednávání karet ISIC

Orchitech Solutions implementoval portál pro objednávání mezinárodních karet ISIC. Portál integruje například objednávky do NCDB (National Cardholder Database), aplikace pro objednávání pojištění ke kartám ISIC a několik platebních bran.

 • Zákazník: GTS ALIVE s.r.o. – licencovaná autorita karet ISIC pro ČR
 • Rok realizace: 2009-2011
 • Technologie: PHP / Zend Framework, Postgres
 • Rozsah nasazení: celosvětově (Argentina, Česká Republika, Irsko, Indie, Nový Zéland, Pákistán, Rumunsko, Singapur)

Mojepexeso.cz – elektronický obchod

Orchitech Solutions implementoval e-commerce řešení pro službu MojePexeso.cz společnosti Trilabit. Aplikaci je založená na open-source systému OpenCart, které provádí uživatele celým procesem objednávky od tvorby pexesa až po závěrečnou elektronickou platbu pomocí integrace s platebním portálem.

 • Zákazník: Trilabit s.r.o. - typografické studio
 • Rok realizace: 2011
 • Technologie: PHP
 • Rozsah nasazení: ČR

ISIC Sales modul

Orchitech Solutions implementoval nástroj, který umožňuje mezinárodním vydavatelům karet ISIC zaznamenávání výsledků jejich obchodních aktivit. V rámci ISIC komunity jsou ale nejen evidované historické informace o prodaných kartách, ale taky predikovány očekávané prodeje.

 • Zákazník: International Association Services (nyní ISIC Global Office)
 • Rok realizace: 2011
 • Technologie: PHP / Zend Framework, Postgres,
 • Rozsah nasazení: celosvětově

Insurance - portál pro prodej pojištění

Orchitech Solutions dodal společnosti GTS ALIVE systém pro B2B a B2C prodej cestovního pojištění ke kartám ISIC. Implementované řešení bylo zároveň plně propojené s informačními systémy pojišťovny a poskytovalo navíc integrovanou bránu pro elektronické platby (GpWebPay).

 • Zákazník: GTS ALIVE s.r.o. – licencovaná autorita karet ISIC pro ČR
 • Rok realizace: 2010
 • Technologie: J2EE, Spring framework.
 • Rozsah nasazení: ČR.

Internetové obchody pro prodeje zimních a letních zájezdů

Orchitech Solutions navrhl a implementoval internetový obchod pro prodej lyžařských a letních zájezdů se slevami pro držitele karet ISIC. Základní funkcionalitou e-shopů byla synchronizace nabídek se systémy cestovních kanceláří a napojení na aplikace spravující karty ISIC.

 • Zákazník: GTS ALIVE s.r.o. – licencovaná autorita karet ISIC pro ČR
 • Rok realizace:  2009
 • Technologie: PHP / Zend Framework, Postgres
 • Rozsah nasazení: ČR

Chytrepalice.cz - web pro české držitele karet

Orchitech Solutions realizoval B2B a B2C portál služeb pro české držitele karet ISIC. Kromě běžných funkcionalit v sobě portál ukrýval integraci s NCDB (National Cardholder Database), payment providerem a dalšími aplikacemi a systémy.

 • Zákazník: GTS ALIVE s.r.o. – licencovaná autorita karet ISIC pro ČR
 • Rok realizace: 2008 – 2009
 • Technologie: PHP / Zend Framework, Postgres, vlastní CMS
 • Rozsah nasazení:  ČR

AAA API + High Availability systém

Orchitech Solutions implementoval mission critical systém pro zpřístupnění dat o identitách pro Českou správu sociálního zabezpečení. Systém navíc obsahoval cluster nad řešením společnosti Redhat. Samotná aplikace pro centrální správu identit a oprávnění byla založená na produktech IBM Tivoli.

 • Zákazník / koncový zákazník: Siemens IT Solutions and Services, s.r.o. / ČSSZ
 • Rok realizace: 2007 - 2014
 • Technologie: J2EE, Linux, Redhat Enterprise Linux, Redhat Cluster Suite, IBM Tivoli
 • Rozsah nasazení: ČSSZ, propustnost tisíce dotazů za sekundu