Případové studie

 

ISIC

Centralizace dat zákazníků s napojením na newsletterový systém OEMPRO

Společnost GTS ALIVE byla v situaci, kdy z důvodu rozšíření nabídky webových služeb došlo k prudkému nárůstu počtu klientů a systém správy dat o zákaznících přestal být dostačující. Přehled o klientech byl roztříštěný, práce s daty byla nesystematická, neexistovaly automatické skartační procesy klientských dat a newsletterový systém byl pomalý a neefektivní. Dalším problémem byla absence jednotné evidence souhlasů se zpracováním osobních údajů, nutných pro správu osobních dat.

Nový systém zajišťuje soulad se zákonem o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb., včetně automatické skartace osobních údajů.

Stáhnout ve formátu pdf

 

ISIC Extranet - portál pro uživatele ISIC komunity

IAS chtěl vytvořit prostor pro propojení všech nástrojů potřebných pro každodenní práci všech regionálních členů ISIC Association. Důraz byl proto kladen především na snadnou integraci s již existujícími aplikacemi a rozšiřitelnost o další nástroje.

Stáhnout ve formátu pdf

 

ISIC Business Intelligence pro ISIC Global Office

ISIC Global Office se rozhodla vytěžit maximum z dat, která se nacházejí v jejích informačních systémech(CRM, Benefit Manager a další). K plnému využití těchto dat je však nezbytné jejich propojení a uživatelsky přívětivé zobrazení. Požadavkem ISIC Global Office byl tedy systém pro business intelligence (BI), který propojí různorodá data, aniž by museli být zapojeni administrátoři jednotlivých systémů.

Stáhnout ve formátu pdf