Online Ordering na Univerzitě Pardubice

Praha, 8. července 2013 – Ve spolupráci s naším partnerem GTS Alive jsme pro Univerzitu Pardubice vytvořili aplikaci Online Ordering, která umožňuje objednání jak karet ISIC, tak nově i tzv. revalidačních známek, prodlužujících platnost karet o další rok. Aplikace je propojena s federací identit vysokých škol (EduId), což urychluje proces získávání a ověřování identity studenta. V aplikaci si může student kartu či revalidační známku jednoduše objednat, zvolit libovolnou formu platby a objednávku potvrdit. Tímto je celý proces objednání ukončen a netrvá déle než několik okamžiků. Hotovou kartu či revalidační známku si pak student jednoduše vyzvedne přímo v budově Univerzity Pardubice.