Pro média Pro média

Spolupráce s virtuálním operátorem Studentfone

Praha, 19. září 2013 – Pro nového virtuálního operátora Studentfone jsme vytvořili wizard pro jednoduché objednávání jeho „SIMek hlavně na internet".

Studentfone se snaží zaujmout především studenty, a tak jsme u tohoto nového virtuálního operátora očekávali velký počet různorodých objednávek v krátkém časovém horizontu. Vytvořili jsme přehledný online objednávkový wizard a automatizovaný systém zpracování objednávek na nové SIMky. Projekt jsme vytvořili s použitím PHP frameworku Symfony2, který se pomalu stává naším firemním favoritem v oblasti PHP, i díky své podobnosti se světem Java EE a Springu.