Vývoj software na zakázku

Orchitech Solutions nabízí kompletní paletu služeb ve vývoji software a informačních systémů šitých na míru specifickým požadavkům klienta. Zaměřujeme se na požadovanou funkcionalitu, ale také efektivitu, minimalizaci rizik, návratnost investic a prokazatelný přínos informačních technologií organizaci.

Naše zkušenosti

Orchitech Solutions má zkušenosti s vývojem softwaru zejména v těchto oblastech:

  • Procesy uvnitř organizací, identity management
  • Marketing, zpracování anket
  • Systémová integrace
  • Business-to-business systémy
  • Databázové evidence a služby na ní postavené (SOA)
  • E-shopy pro specifické účely
  • Intranetové a extranetové aplikace
  • Internetové prezentace

Orchitech Solutions poskytuje služby v celém životním cyklu projektu vývoje software na zakázku od počátečních konzultací a analýz až po podporu provozu a další rozvoj projektu.

Konzultace obchodního záměru

Přání klienta je vždy klíčové a základem pro každý projekt. Orchitech Solutions ho umí doplnit o výhody informačního přístupu a moderních technologií. V této fázi Orchitech Solutions nabízí alternativy a směry, které obchodní potenciál projektu ještě zvýší.

Analýza a návrh

Dobrá analýza a návrh systému jsou kritickou částí jeho zrodu. Představují záruku porozumění mezi zákazníkem a dodavatelem a zajišťují, aby finální dílo tvořilo konzistentní a vysoce kvalitní celek.

Vývoj

Vlastní vývoj je prováděn s důrazem na řízení kvality. Orchitech Solutions využívá tzv. agilní techniky a metody extrémního programování. Důraz klade na automatizované testy jednotlivých komponent a vývoj v iteracích. To umožňuje pružně reagovat na nové požadavky zákazníka, aniž by byla ohrožena dosavadní funkčnost díla.

Testování

Kromě automatizovaných (unit) testů komponent provádí Orchitech Solutions také integrační a uživatelské testy. Cílem je dodat vysoce použitelný projekt s minimem odchylek od dojednané specifikace. Požadavky na úpravy se v každém projektu liší. Zákazník proto dostává přístup k systému, prostřednictvím něhož zadává svá přání a sleduje průběh jejich řešení.
Získává tak jistotu, že se na nic nezapomene.

Implementace

Orchitech Solutions má zkušenosti s nasazením projektů do různých prostředí. Od pronajatého hostingu až po komplexní heterogenní prostředí s požadavky na vysokou dostupnost. Způsob implementace díla do cílového prostředí konzultuje se zákazníky už v rané fázi. V tomto směru často objevuje méně konvenční nápady, které elegantním způsobem sníží finanční náročnost a zvýší spolehlivost řešení.

Další rozvoj

Požadavky na projekty se obvykle mění spolu s růstem organizace a proměnou vnějších faktorů. Orchitech Solutions tvoří všechny projekty s pohledem do budoucnosti. Důraz klade především na rozšiřitelnost, editaci a případnou integraci s dalšími systémy. Nezbytným předpokladem je čistý způsob návrhu systému i používané agilní metody.

Obvykle bývá další rozvoj spojen se zavedením release managementu, který zajistí, že produkční prostředí klienta bude vždy ve stavu, ve kterém vše funguje.

V průběhu své praxe Orchitech Solutions vytvořil profesionální techniky, které umožňují provádět přechody na nové verze projektů s minimálním nebo žádným výpadkem.