ISIC

Centralizace dat zákazníků s napojením na newsletterový systém OEMPRO

Společnost GTS ALIVE byla v situaci, kdy z důvodu rozšíření nabídky webových služeb došlo k prudkému nárůstu počtu klientů a systém správy dat o zákaznících přestal být dostačující. Přehled o klientech byl roztříštěný, práce s daty byla nesystematická, neexistovaly automatické skartační procesy klientských dat, newsletterový systém byl pomalý a neefektivní a chyběla jednotná evidence souhlasů se zpracováním osobních údajů, nutných pro správu osobních dat.

  • Ke všem osobním údajům je nyní evidován i souhlas s jejich zpracováním, kterým je například i samotné uchování záznamu.
  • Byl implementován proces automatické skartace dat. Tento proces anonymizuje nebo přímo maže veškerá osobní data, ke kterým se již nevztahuje platný souhlas se zpracováním.
  • Díky propracované evidenci souhlasů a bezpečnému procesu skartace splňuje ALIVE platforma povinnosti uložené zákonem o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb.

 

Stáhnout ve formátu pdf