Společenská odpovědnost Orchitech Solutions

V Orchitech Solutions jsme přijali společenskou odpovědnost, která je s podnikáním spojena. Naše odpovědnost stojí na několika pilířích. To, co vyžadujeme od sebe, v základní míře vyžadujeme i od našich obchodních partnerů.

 • Dodržování zákonů – jakkoliv se může zdát samozřejmé, jde o základní pravidlo firemní kultury.

 • Zákaz korupce a úplatkářství – netolerujeme žádnou formu korupce nebo úplatkářství.

 • Respektování základních práv zaměstnanců

  • Podporujeme rovnost příležitostí a rovné zacházení se svými zaměstnanci bez ohledu na jejich barvu pleti, rasu, národnost, sociální původ, případné postižení, sexuální orientaci, politické nebo náboženské přesvědčení jakož i jejich pohlaví nebo věk.

  • Respektujeme osobní důstojnost, soukromou sféru a osobnostní práva každého jedince.

  • Netrpíme chování, které sexuálně obtěžuje, činí nátlak, ohrožuje, je nepřístojné nebo vykořisťuje.

  • Staráme se o přiměřenou odměnu za práci a zaručujeme zákonem stanovenou minimální mzdu na všech úrovních.

  • Uznáváme svobodu sdružování zaměstnanců a neupřednostňujeme ani neznevýhodňujeme členy zaměstnaneckých organizací.

 • Zákaz dětské práce – nepřijímáme pracovníky, kteří nemohou prokázat minimální věk 15 roků.

 • Zdraví a bezpečnost pracovníků

  • Přebíráme odpovědnost za zdraví a bezpečnost vůči svým pracovníkům.

  • Nabízíme školení a zajišťujeme, aby všichni pracovníci byli odborně zdatní v tématu bezpečnosti práce.

 • Ochrana životního prostředí

  • Dbáme na ochranu životního prostředí pokud jde o zákonné normy a mezinárodní standardy.

  • Přijali jsme opatření k minimalizaci zatížení životního prostředí a dbáme na jejich dodržování.

 • Požadavky na dodavatelský řetězec

  • U svých dodavatelů vyžadujeme základní dodržování zásad chování.

  • Míra uplatnění společenské odpovědnosti je jedním z kritérií při výběru dodavatelů.

 

Události v oblasti společenské odpovědnosti

2014

Byla podpořena kulturní akce UlitaFest, jejíž organizátorem je příspěvková volnočasová organizace DDM Praha 3 – Ulita. UlitaFest 2014 byl zaměřen především na rodiny s dětmi, pro které byl připraven zajímavý program a pestrá nabídka různorodých aktivit a workshopů, inspirovaných balkánskou kulturou, zvyky a gastronomií.

2013

Na základě interní ankety byla podpořena organizace Člověk v tísni, konkrétně Programy sociální integrace, které pomáhají sociálně vyloučeným rodinám, zaměřují se na děti a jejich vzdělání a eliminaci negativních dopadů života v prostředí společenského vyloučení.

2012

Vydány závazné písemné interní směrnice, které formalizují pravidla společenské odpovědnosti a stanovují konkrétní odpovědnost za jejich dodržování.

2009

Zavedena nadstandardní doporučení ohledně nezatěžování životního prostředí týkající se zejména situací, kdy pronajímatelé obchodních prostor nevychází vstříc naší představě o zpracování odpadu.

2008

Poprvé jsme se formálně zavázali k dodržování společenské odpovědnosti jakožto dodavatel Siemens IT Solutions and Services, s.r.o. (dnes Atos IT Solutions and Services, s.r.o.)