Spolupráce se studenty

Víme, že vzdělávání je neodmyslitelnou součástí vývoje jak každého jednotlivce, tak společnosti jako celku. Máme výborné zkušenosti se spoluprací se studenty včetně vedení závěrečných prací různých oborů a některé bakalářské práce byly dokonce zpracovány jako náplň pracovní činnosti.

Naši odborníci působí nejen ve světě businessu, ale i jako lektoři v učebnách univerzit. Velmi intenzivní spolupráce probíhá s Ústavem aplikované informatiky na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Jsme hrdí, že můžeme dále předávat znalosti v následujících předmětech:

  • Strategické řízení firemních informačních systémů, kde se snažíme studentům informatiky vštípit souvislost mezi řízením organizace a rozvojem IS/IT,
  • Návrh a implementace bezpečnosti v podnikových aplikacích, kde dále předáváme znalosti o praktickém využití přístupů bezpečnosti v praxi,
  • Identity a Access Management, jehož cílem je obeznámit studenty s modelem RBAC a systémem správy identit,
  • Vývoj Java aplikací, kde studentům předáváme své zkušenosti s nástroji a technikami používanými při vývoji webových aplikaci na platformě Java,
  • Vývoj webových aplikací v Javě, který studenty seznamuje s problematikou vývoje vícevrstvých aplikací na platformě JEE,
  • Web 2.0 a webové služby, po jehož absolvování jsou posluchači obeznámeni s postupy, technologiemi a standardy spojenými s tvorbou moderních internetových aplikací a služeb,
  • Cloudová řešení, kde posluchače seznamujeme s principy cloudových systémů, jejich charakteristikou a návrhem cloudových aplikací.

Reference od studentů:

"Oproti učitelům, kteří znají pouze teorii jsou odborníci s mnohaletou praxí velmi příjemná změna."

"Přesto, že lektoři nemají žádné pedagogické vzdělání, vedou kurzy velmi dobře. Výklad prokládají příklady, zážitky z praxe a dovedou odpovědět na většinu položených dotazů."

Reference od studentů, kteří se rozhodli s námi spolupracovat:

"Pracuji pouze několik málo dní v týdnu a pokaždé když přijdu, naučím se něčemu novému."

"Líbí se mi nekompromisní požadavky kladené na kvalitu práce - něco "zbastlit" nebo zbytečně hacknout je nepřípustné."